Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri – GDPR1

 1. Organizator in izvajalec nagradne igre je portal Bodizdrav, B l u e n et   S e b a s t j a n  R i b a r i č  s.p., Marxova 31, Piran, (v nadaljevanju organizator nagradne igre).
 2. V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne smejo sodelovati sodelavci Bodizdrav in njihovi družinski člani.
 3. Vsi osebni podatki udeležencev bodo s strani organizatorja nagradne igre varovani v skladu z veljavnimi predpisi in zakonom o varovanju osebnih podatkov.
 4. Organizator ima pravico da: obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v nagradni igri za potrebe izpolnitve naročila, statističnega vzorčenja, anketiranja, prilagajanje in segmentacijo ponudbe, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, obveščanje o poslanih pošiljkah, izvajanje usmerjenega ciljnega oglaševanja ter za pošiljanje drugega reklamnega gradiva. Sodelujoči v tej nagradni igri organizatorju dovoljujejo, za namene kontaktiranja, uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: pošta, elektronska pošta in drugo. Navedene podatke lahko navedeno podjetje obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve posameznika oz. do časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v zbirki, ter lahko od navedenih podjetij zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe njegovih osebnih podatkov oz. izbris iz zbirke.
 5. Nagradna igra poteka od 21. 05. 2018 do 31.5. 2018.
 6. Nagrada: 3x komplet 3 strgal za jezik iz bakra.
 7. V žrebu za nagrade opisane pod točko 7 sodelujejo vsi, ki bodo v tem času potrdili, da želijo prejemati e-novice portala Bodizdrav.
 8. Žrebanje bo potekalo v prostorih Bodizdrav, dne 1.6.2018.
 9. Seznam nagrajencev bo objavljen na spletni strani Bodizdrav.si  in na Facebook strani Bodizdrav. Sodelujoči bodo o rezultatih nagradne igre obveščeni tudi po e-pošti.
 10. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli posledice, ki izhajajo iz nagrade ali koriščenja nagrade. Vsak nagrajenec lahko prejme nagrado le enkrat.
 11. Nagrade ni možno zamenjati za drugo nagrado ali gotovino, prav tako ni možno z doplačilom zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrado lahko izkoristi zgolj nagrajenec.
 12. Zapisnik nagrajencev nagradne igre se hrani pri organizatorju nagradne igre. Rezultati nagradne igre so dokončni in pritožba nanje ni možna.
 13. Obvestila nagrajencem in prevzem nagrad: Nagrajenci bodo o nagradi, načinu in roku prevzema nagrade obveščeni po elektronski pošti. Organizator pošlje elektronsko obvestilo na elektronski naslov, ki ga je sodelujoči navedel v nagradni igri in ne prevzema nikakršne odgovornosti, če je naslov napačen ali nepopoln.
 14. Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo v roku, ki bo določen v obvestilu o izžrebani nagradi.
 15. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je izžreban v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancem le-ti ne odzovejo v 15 dneh za prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.
 1. Vsi sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da so v primeru prejema nagrade njihovi podatki (ime, priimek) javno objavljeni.
 2. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila nagradne igre. V primeru spremembe, bo le ta vidna na spletni strani organizatorja.
 3. Nagradna igra poteka na ozemlju Republike Slovenije.
 4. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kopru.